{ this.loadGoogleMapsAPI(); }, loadAll: function () { this.loadGoogleMapsAPI(); this.loadGoogleTagManager(); this.loadMatomo(); } };

Reakční vstřikování (RIM)

Chytrá řešení pro precizní výrobu PU dílů

Reakční vstřikování (RIM)

Dávkovací systémy pro výrobu vstřikovaných plastů

Produkty a komponenty, vyrobené metodou reakčního vstřikování, nás denodenně obklopují, ať jsme si toho vědomi nebo ne. Klasicky bychom je našli v mnohém spotřebním zboží nebo také v domácích a elektronických spotřebičích. Také automobily a jiné dopravní prostředky skrývají mnoho vstřikovaných plastů a to jak v interiéru, tak i v exteriéru (konzole, blatníky, spínače apod.). Dokonce výroba prototypů a malých sérií tuto metodu hojně využívají. Není tedy překvapením, že RIM se dnes považuje za jednu z klasických aplikací dávkovací technologie.

Základem procesu reakčního vstřikování je zpravidla dvousložkový polyuretan s nízkou viskozitou. Obě složky - polyol a isokyanát - jsou nejdprve přesně nadávkovány a homogenně smíchány. Takto připravený materiál se pak vstřikuje do uzavřené formy za nízkého tlaku. Ve formě se materiál během několika minut vytvrdí.

Společnost METER MIX® nabízí spolehlivé dávkovací a směšovací řešení pro konkrétní potřeby zpracování polyuretanu metodou RIM. Systém PAR 50 je přizpůsoben pro přímé napojení na formu a umožňuje částečnou automatizaci samotného vstřikování.